Prawo do odwołania

W przeciągu czternastu dni mają Państwo prawo do odwołania niniejszej umowy bez podania powodów. 

Termin odwołania wynosi 14 (czternaście) dni od dnia przyjęcia towaru w posiadanie przez Państwo lub wyznaczone osoby trzecie, nie będące przewoźnikiem.

W celu dokonania odwołania, należy poinformować nas

Mike Jucker (Deutschland) GmbH
Königstrasse 19b
D-53773 Hennef
Deutschland
Numer telefonu: +49 (0) 2242 9140844
Numer faksu: +49 (0) 2242 9140847
E-Mail: widerruf@juckerhawaii.com

o decyzji dotyczącej odwołania niniejszej umow, podając jednoznaczne wyjaśnienie (np. przesłany pocztą list, telefaks lub e-mail). Mogą Państwo skorzystać z dołączonego formularza ze wzorem odwołania, nie jest to jednak konieczne.

Formularz ze wzorem odwołania lub inne jednoznaczne oświadczenie można wypełnić i przesłać w sposób elektroniczny na naszej stronie internetowej http://www.juckerhawaii.com/widerrufsrecht/pl/. Proszę skorzystać z tej możliwości, a otrzymają Państwo natychmiast (np. poczta e-mail) potwierdzenie nadejścia takiego odwołania. Uwaga: Aby otworzyć pliki w formacie PDF niezbędny jest Adobe Reader, który można pobrać darmowe http://get.adobe.com/pl/reader/ Internetu.

W celu zachowania terminu odwołania wystarczy, że prześlą Państwo informację o wykonaniu prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

 

Skutki odwołania

W przypadku odwołania umowy natychmiast otrzymają Państwo z powrotem wszystkie otrzymane od Państwa zapłaty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż tańszy standardowy rodzaj dostawy, który Państwu zaoferowaliśmy) w przeciągu najwyżej 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa informację o odwołaniu niniejszej umowy. W celu zwrotu opłaty wykorzystamy ten sam środek płatniczy, z którego korzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźne uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie powstaną dla Państwa przy zwrocie inne koszty dodatkowe.

Do momentu otrzymania towaru mamy prawo do odmówienia zwrotu opłaty lub do momentu otrzymania od Państwa potwierdzania wysłania towaru z powrotem, w zależności od tego, co otrzymamy najpierw. Towar należy natychmiast przesłać z powrotem lub przekazać, a w każdym razie najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali Państwo nas

Mike Jucker (Deutschland)GmbH
z.Hd. Herr Bellinghausen
Königstrasse 19 b
D-53773 Hennef
Deutschland

o odwołaniu umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Pokrywają Pańswo bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej. Pokrywają Państwo również koszty za ewentualną stratę wartości towarów tylko wtedy, jeżeli przyczyną straty wartości okaże się nie właściwa obsługa tych towarów , poddana do kontroli pod względem jakości, właściwości i funkcjonalności.

Proszę przedstawić zwrotu następujących dokumentów:

  • towary
  •  
  • faktury (lub kopia)
  •  
  • dowód dostawy (lub kopia)